Førstehjælp til parforholdet med terapi

Er du og din kæreste eller din ægtefælle kørt fast i en evig skure af irritation, frustration og manglfuld kommunikation? Føler du dig fanget i forholdet, og er du splittet imellem trangen til at bryde fri af det og ønsket om at bevare det? Har du svært ved at finde ind til det, I engang […]