Find den bedste vognmand i København

Når du som entreprenør inden for bygge og anlægs branchen eller som bygherre på et større bygge projekt skal bruge en leverandør som kan forestå logistikken i forbindelse hermed, bør du se dig godt for. Din vognmand skal kunne håndtere store mængder af vanskeligt håndterbart gods, for eksempel bygge materialer og maskinel. Samtidig bør vognmanden […]