Når du som entreprenør inden for bygge og anlægs branchen eller som bygherre på et større bygge projekt skal bruge en leverandør som kan forestå logistikken i forbindelse hermed, bør du se dig godt for. Din vognmand

skal kunne håndtere store mængder af vanskeligt håndterbart gods, for eksempel bygge materialer og maskinel. Samtidig bør vognmanden også kunne tage sig af bortskaffelse af affald i forbindelse med projektet, og derfor er det vigtigt, at vognmanden er i besiddelse af det rette materiel – her under stærke køretøjer, kraner og grabber, og eventuelt store containere. Og sådan en vognmand finder du hos JH Container ApS.

Hvem er JH Container ApS?

JH Container ApS er en mindre virksomhed med base i Lynge, som har specialiseret sig inden for logistik løsninger i forbindelse med byggeri. Således råder JH Container ApS over intet mindre end 500 containere, som kan anvendes til formålet.

JH Container ApS er også i besiddelse af en vognpark bestående af 9 store lastbiler med høj kapacitet. Og så har JH Container ApS mere end tre årtiers praktisk erfaring med diverse vognmands ydelser, hvilket gør JH Container ApS til et kvalificeret bud på en kompetent vognmand i København.

Hvad kan JH Container ApS tilbyde?

JH Container ApS leverer materialer til alle bygge og anlægs projekter – faktisk hvor som helst i landet. Så længe materialer eller maskinel kan køres i en lastbil, står JH Container ApS gerne for leverancen – hurtigt, præcist, til det aftalte tidspunkt og selvfølgelig til en konkurrencedygtig pris.

Der ud over kan JH Container ApS sørge for bortskaffelse af alt affald fra dit bygge projekt samt industri affald, jord affald og forurenet affald. Alt affald bortskaffes under iagttagelse af gældende miljø regler.

Hvis du ønsker et tilbud på vognmands kørsel hos JH Container ApS, kan du læse mere på jhcontainer.dk